Lambang Minangkabau

Lambang Minangkabau - TUAH SAKATO

Tuah Sakato
Lambang masyarakat yang semufakat
Saciok bak Ayam Sadanciang bak Basi.

Bola Bulan Bintang
Lambang Tauhid Islam
Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah (Al-Qur'an).

Tanduk Kerbau
Lambang 4 K (Kearifan, Kecerdikan, Ketekunan dan Keuletan)
Alun takilek lah takalam, Hiduik baraka, Baukue jo bajangko (belum membayang sudah paham, hidup berakal/ rasional, berukur dan berjangka (berencana ).

Payung Panji
Lambang kemuliaan, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat
Bumi Sanang Padi Manjadi, Padi masak Jagung maupie, Anak Buah sanang santosa, Taranak bakambang biak, Bapak kayo Mandeh batuah, Mamak disambah urang pulo.

Keris dan Pedang
Lambang kesatuan Hukum Adat dan Hukum Islam , yaitu untuk menjamin ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan adat yang kuat dan syarak yang wajib

Tombak
Lambang ketahanan masyarakat , yaitu kampung yang berpagar aturan, negeri yang berpagar undang-undang. Dalam urusan suku memagar suku, dalam urusan kampung memagar kampung dan dalam urusan negeri memagar negeri.
Kampuang nan bapaga buek Nagari bapaga Undang Tagak basuku–mamaga suku Tagak bakampuang

Morawa (Umbul-umbul)
Lambang wilayah Adat Luhak Yang Tiga , yaitu warna kuning melambangkan Luhak Tanah Datar (airnya jernih, ikannya jinak dan buminya dingin), warna merah melambangkan Luhak Agam (airnya keruh, ikannya liar dan buminya hangat) dan warna hitam melambangkan,Luhak 50 Kota (airnya manis, ikannya banyak dan buminya tawar).
Mamaga kampuang Tagak ba nagari – mamaga nagari Marawa


0 comments:

Post a Comment